koninklijkenkv1Het heeft Z.M. Koning Willem-Alexander behaagd het predicaat “Koninklijk” te verlenen aan de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging ter gelegenheid van haar honderdjarig jubileum. De feestelijke uitreiking van het predicaat door de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de heer Willibrord van Beek, vond plaats tijdens een symposium op maandag 1 oktober 2018 in het Museum Speelklok te Utrecht.

Na de toespraak van de heer Van Beek, waaruit zijn persoonlijke betrokkenheid bleek bij alles wat met klokken en uurwerken te maken heeft, werd de oorkonde overhandigd aan mevrouw Ada Boerma, voorzitter van de NKV. In een bevlogen dankwoord schetste zij het belang van deze toekenning. Het is niet alleen een geweldige opsteker voor de vereniging, maar in feite voor alle betrokken organisaties wereldwijd. Gedurende de afgelopen eeuw heeft de NKV een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding en uitbreiding van dit belangrijke culturele erfgoed. Samenwerking is van levensbelang, evenals het creëren van draagvlak en de overdracht aan de volgende generatie.

De NKV werd op 20 juni 1918 in Utrecht opgericht, aanvankelijk met als naam “Algemeene Klokkenspel Vereeniging, afdeeling Noord-Nederland”. In 1927 werd deze naam gewijzigd in “Nederlandse Klokkenspel-Vereniging”. Al in de eerste versie van de statuten wordt het doel van de vereniging als volgt omschreven: 'het wekken van belangstelling en het in eere herstellen van het klokkenklavierspel als kunstuiting van den tijdgeest en gemeenschapszin in Nederland'.

koninklijkenkv2Tijdens het symposium hield drs. Heleen van der Weel, historica en oud-stadsbeiaardier van Den Haag, een lezing over de vroegste geschiedenis van de NKV onder de titel ‘Het is een wanhopig, ondankbaar werk en ook nog slecht betaald’. Arie Abbenes, oud-stadsbeiaardier van Utrecht, verhaalde onder het motto ‘Vooruitgang vanuit conservatisme’ hoe in 1928 in Utrecht uiteindelijk de Utrechtse Klokkenspel-Vereniging tot stand kwam. Richard de Waardt, stadsbeiaardier van Rotterdam, had aandacht voor ‘Recente ontwikkelingen in de beiaardkunst, blik op de toekomst’. Hij was beslist positief over allerlei ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen: nieuwe instrumenten, uitgaven van nieuwe muziek en literatuur, uitwisseling van muziek via moderne media, de mobiele beiaarden, de erkenning van het Immateriële Erfgoed, beiaardscholen, en een jeugdklas in Mechelen waar veel kinderen beiaard leren spelen.

Tussen de voordrachten waren er concerten op de beiaard van de Domtoren. Dirk S. Donker bracht een programma met Nederlandse beiaardmuziek uit de beginjaren van de NKV. Daarna speelde Gijsbert Kok Utrechtse beiaardmuziek van onder andere Jan Wagenaar, Wouter Paap en Chris Bos.